Kontakt

Här finner du information om kontaktansvariga för våra olika projekt.

Fajara Child Park
Johan Fellenius 070-990 62 92

Johanna Selling 070-422 21 30

Bagars
Cecilia Fellenius 073-565 89 51

Johan Fellenius 070-990 62 92

I ljuset
Anna Nordgren 0736-89 29 94

Johan Fellenius 070-990 62 92