Art & Music

 
If you want to listen to our music, you can make it through SoundCloud.
Welcome there to listen.
Music, song and joy
The art, music, dance and creative interaction is the foundation of the activity at Trust Words.
Without our artistic expression, we can never find our true value or further developing as individuals, groups and people.
 
We are creating happily in joy and with others.
If you want us to come and play, please contact us.

 

Musik, sång och glädje
Hos Trust Words står bild, musik, dans och kreativt samspel för grunden i verksamheten.
Utan våra konstnärliga uttryck kan vi aldrig finna vårt sanna värde eller vidareutvecklas som individer, grupper och människor.

Vi skapar gärna i glädje och tillsammans med andra.
Vill du lyssna på vår musik, kan du göra det genom soundcloud.

Välkommen dit för att lyssna.

Vill du att vi kommer och spelar, kontakta oss.