Om/About

Trust Words and Dreams

Bild-01_red_1

Grundades 2009 för att arbeta med olika sociala idéer och projekt som gagnar sund mänsklig utveckling, hälsa och välbefinnande utifrån begränsade tillgångar och materiella resurser.

Verksamheten bygger på kunskaps- och kompetensutveckling genom muntlig överföring (mun-mot-mun-metoden) utifrån en Indiskansk (Toltekisk) visdomstradition.

 

Möten genom konstformer av olika slag är förutom olika Healingmetoder för friskare kropp och själ avgörande i den praktiska verksamheten.

 

Hjälp oss att hjälpa

Bild-03_red_1All finansiering av vår verksamhet och våra projekt sker helt utifrån privata initiativ och åtaganden. Vi står helt fria från politisk och religiös påverkan och kontroll.

Marknadsekonomiskt lyder verksamheten under lagen för Aktiebolag, men inga aktieutdelningar, eller styrelsearvoden förekommer.

 

Allt används i praktisk verksamhet och kostnader för reklam, avlönad administration förekommer inte i verksamheten.
– Så kan vi hjälpa andra på bästa vis.

 

This page has the following sub pages.