Toltecian Wisdom

– Toltecian Wisdom nr 1

– Toltecian Wisdom nr 2

– Toltecian Wisdom nr 3

– Toltecian Wisdom nr 4

– Toltecian Wisdom nr 5

Above you can listen to the Toltecian Wisdom in 5 message by Nagual Don Agilito del Paz.
The soundtracks are in english and can be used freely in public education systems.
In total Don Agilito has given 13 lectures in this subjekt and you can order and buy the remaining tracks from Trust Words.

The remaining Message deal with the questions and tasks is about:
Believe, Hope, Love, Friends, Forgive, Giving, Happiness and Freedom

The Toltecians people lived before the Mayas and the Aztecas in Mexico. They were known as wisdom keepers and healers and also artists. If you want more information you can find it on internet. Don Miguel Ruiz has special programs for learning more about this knowledge.

Här ovan kan du lyssna och lära mer om den toltekiska kunskapen och dess grunder förmedlade av  Nagual Don Agilito del Paz. (Johan Fellenius toltekiska tilltalsnamn)
De fem avsnitten är inspelade på engelska och får användas fritt o utan förbehåll såväl i allmän publik undervisning på skolor och utbildningar.
Föreläsningsserien av Don Agilito består totalt av 13 delar. De övriga 8 kan beställas mot ersättning genom Trust Words.

Toltekerna levde innan Mayafolket och Aztekerna i Mexiko. De var kända som kunskapsförmedlare och helande trollkarlar, men också som konstnärer. Om du vill ha mer information kan du söka på internet. Don Miguel Ruiz har exempelvis program och böcker om deras liv och kunskaper.